default-thumb-voh-radio-podcast

房租輔助計劃正等待勞工和企業

大家好!欢迎收听6月11日的华语新闻。今天为您准备的内容有:房租輔助計劃正等待勞工和企業;建立胡志明文化空間。19:20 GMT+7, Thứ Bảy, 11/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
4000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

全国自上个月開展了勞工房租輔助計劃,預計将有近120萬人拿到房租輔助金。胡志明市是受助人數最多的地方,估計輔助金总额近2萬億元,但開展1個月後卻只有大約2萬5000人獲得社會保險機關確認。根據規定,工人要向企業提交有房東簽名確認的房租輔助申請書。很多工人須第二次提交房東簽名確認的申請書才被接受。目前,許多企業仍未給工人發申請書。