default-thumb-voh-radio-podcast

教育领域有600多个外国投资项目

大家好!欢迎收听9月24日的华语新闻。今天为您准备的内容有: 越南教育培训领域拥有600多个外国投资与合作项目;多國重視新冠疫苗加強劑。19:20 GMT+7, Thứ Bảy, 24/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
8500Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

在2020-2021学年全国3800多家非公立教育机构中,外国投资的机构占17%。截至去年12月31日,越南在教育领域拥有605个外国投资与合作项目,投资总额超过45.7亿美元,比5年前增加321个。这些项目主要集中在河内及胡志明,占投资总额的91.23%。