default-thumb-voh-radio-podcast

大叻市制定加入创意城市网络

各位听众!欢迎收听8月27日的粤语节目。林同省人民委员会刚签发第5928号文件,同意允许大叻市制定加入联合国教科文组织音乐领域创意城市网络的档案和提案的主张。19:10 GMT+7, Thứ Bảy, 27/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
7800Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

林同省人民委员会刚签发第5928号文件,同意允许大叻市制定加入联合国教科文组织音乐领域创意城市网络的档案和提案的主张。林同省人民委员会领导责成大叻市与文化体育与旅游厅和有关厅、单位、专家协调配合,制定计划、档案、提案和实施路线图,确保时间和要求;完善档案并提交职能机关依规审议批准。