Tiết kiệm 500.000 tỉ đồng để cải cách tiền lươngArticle thumbnail

Tiết kiệm 500.000 tỉ đồng để cải cách tiền lương

03/10/2023
10:02
Nội dung 0

Thông tin tại phiên họp, những năm qua, trong bối cảnh vừa phải phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, đã tiết kiệm được 500.000 tỉ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong các năm 2024, 2025 và 2026.