Tìm hiểu về trí thông minh của động vật: Vẹt cũng biết "video call"Article thumbnail

Tìm hiểu về trí thông minh của động vật: Vẹt cũng biết "video call"

26/02/2024
09:30
Tìm hiểu về trí thông minh của động vật: Vẹt cũng biết "video call"
45:18
Khám phá nét văn hoá cà phê kho - hương vị của người dân Sài Gòn
59:04
Anh Tác miền Tây: 20 năm chạy xe cứu thương 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo đi viện
01:30:50
CXAN: gợi nhớ về những con đường đưa tôi về nhà

Vẹt cũng biết “video call”. Đó là chú Vẹt trong một cuộc nghiên cứu tại Đức. Điều đó giúp cho chúng ta có thêm nhiều cách nhìn mới về trí thông minh động vật.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100