default-thumb-voh-radio-podcast

TP. HCM tập trung phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao

cần có chính sách trọng dụng nhân tài, chính sách về môi trường, điều kiện, phương tiện làm việc; chính sách về thu nhập, việc làm, bảo hiểm.16:00 GMT+7, Thứ Năm, 16/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6000Chia sẻ