Tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận học sinh.Article thumbnail

Tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận học sinh.

08/12/2023
00:00
Tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận học sinh.

Sau vụ nhóm học sinh lớp 7 ném dép cô giáo đến ngất xỉu, vấn đề được cộng đồng quan tâm lớn hơn và khiến dư luận bất bình đó là những hành động bạo lực và phi giáo dục đang diễn ra trong môi trường giáo dục.