Tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí Trụ sở UBND - HĐND Thành phốArticle thumbnail

Tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí Trụ sở UBND - HĐND Thành phố

29/02/2024
00:00
UBND thành phố sẽ tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở UBND -HĐND TP.

UBND thành phố sẽ tổ chức 12 đợt tham quan trụ sở UBND -HĐND TP.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100