Tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí Trụ sở UBND - HĐND thành phố trong năm 2024Article thumbnail

Tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí Trụ sở UBND - HĐND thành phố trong năm 2024

28/02/2024
00:00
Tổ chức 12 đợt tham quan miễn phí Trụ sở UBND - HĐND thành phố trong năm 2024

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở UBND – HĐND thành phố năm 2024. Theo đó, UBND thành phố sẽ tổ chức 12 đợt tham quan.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100