Tọa đàm kỳ 1-Kinh tế 2023 có bao nhiêu điểm sáng?Article thumbnail

Tọa đàm kỳ 1-Kinh tế 2023 có bao nhiêu điểm sáng?

19/12/2023
00:00
Dù khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6,0 - 6,5% năm 2023 mà Quốc hội đặt ra, tuy nhiên, những chỉ

Dù khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6,0 - 6,5% năm 2023 mà Quốc hội đặt ra, tuy nhiên, những chỉ số tích cực này vẫn thể hiện trong năm 2023, qua đó tạo đà tăng trưởng cao hơn trong năm 2024

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100