Tọa đàm kỳ 2-Gỡ nút thắt cho bất động sảnArticle thumbnail

Tọa đàm kỳ 2-Gỡ nút thắt cho bất động sản

20/12/2023
00:00
bên cạnh những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 như đã chỉ ra, theo các chuyên gia, kin

bên cạnh những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 như đã chỉ ra, theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam đang đối mặt không ít khó khăn, thách thức phải tháo gỡ

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100