Tọa đàm : Lắng nghe mạng xã hội quản trị thành phố thông minhArticle thumbnail

Tọa đàm : Lắng nghe mạng xã hội quản trị thành phố thông minh

31/03/2024
02:41
Lắng nghe mạng XH quản trị thành phố thông minh

Khách mời: - Ông Nguyễn Thanh Hòa- Trưởng phòng TT-ĐT (Sở TT-TT TP.HCM) - Ths Vũ Tuấn Anh - PTGD Dr SME tái cấu trúc - CĐS -sáng lập nền tảng chuyendoiso.vn -LS Nguyễn Văn Hậu -PCN Đoàn luật sư TP.HCM, Chủ tịch TT Trọng tài thương mại luật gia VN

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100