default-thumb-voh-radio-podcast

Thành phố Hồ Chí Minh ra quân huấn luyện năm 2023

Nhiệm vụ huấn luyện năm nay sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, thực hiện tốt phương châm: cơ bản, thiết thực, vững chắc “3 quan điểm, 6 nguyên tắc, 8 mối kết hợp”11:30 GMT+7, Thứ Sáu, 17/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
14600Chia sẻ