Tổng cục Hải quan chỉ đạo 'nóng' về chống thất thu ngân sáchArticle thumbnail

Tổng cục Hải quan chỉ đạo 'nóng' về chống thất thu ngân sách

23/02/2024
00:01
Dự toán được xây dựng trên cơ sở GDP tăng trưởng 6-6,5%, giá dầu thô 70 USD/thùng.

Năm 2024, các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100