default-thumb-voh-radio-podcast

PV: PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Phỏng vấn PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM – Chế vật liệu xây dựng cách nhiệt, cách âm từ tro bay và lốp xe cũ08:00 GMT+7, Thứ Hai, 13/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
14201Chia sẻ