TPHCM “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư côngArticle thumbnail

TPHCM “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

25/12/2023
00:10
TPHCM “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Được Chính phủ giao vốn đầu tư công lớn nhất cả nước với 68.000 tỷ đồng trong năm 2023, song do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, TPHCM gặp không ít thách thức, hạn chế trong tiến độ giải ngân

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100