TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch Y tếArticle thumbnail

TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch Y tế

01/12/2023
29:39
Từ năm 2017, đến nay TP.HCM đã có 30 sản phẩm du lịch y tế, chiếm thị phần lớn nhất về du lịch y tế

Từ năm 2017, đến nay TP.HCM đã có 30 sản phẩm du lịch y tế, chiếm thị phần lớn nhất về du lịch y tế tại Việt Nam