TPHCM giữ vai trò “dẫn dắt” kinh tế xanh cho VNArticle thumbnail

TPHCM giữ vai trò “dẫn dắt” kinh tế xanh cho VN

08/12/2023
00:00
TPHCM giữ vai trò “dẫn dắt” kinh tế xanh cho VN

Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới để giúp TP bắt kịp và hòa nhịp với sự phát triển chung của khu vực và thế giới, đưa TP trở thành 1 TP xanh dựa trên cơ sở nền tảng của kinh tế xanh