default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM phấn đấu năm 2030 phát triển ngang tầm các thành phố châu Á

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Nghị quyết 29 thúc giục Thành phố phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt để tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng06:00 GMT+7, Chủ Nhật, 11/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3700Chia sẻ