TPHCM phát huy hiệu quả Nghị quyết 98Article thumbnail

TPHCM phát huy hiệu quả Nghị quyết 98

08/12/2023
12:23
TPHCM phát huy hiệu quả Nghị quyết 98

Mới đây Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận.