default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM Quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi 2023.

Với nhiều hoạt động được tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.09:30 GMT+7, Thứ Năm, 02/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6200Chia sẻ