default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 2022

Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). 17:00 GMT+7, Thứ Ba, 21/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
17300Chia sẻ