Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệpArticle thumbnail

Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp

Thứ Tư, 12/06/2024, 13:00 (GMT+7)
29:47
Talkshow Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp

12 thg 6, 2024 | NHỊP SỐNG 7/7 - Khách mời: -Luật sư Nguyễn Văn Phúc, LS điều hành công ty Luật HM&P -Anh Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm GC food

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100