default-thumb-voh-radio-podcast

Trách nhiệm bồi thường tài sản bị mất

nhiều trường hợp khách hàng gửi xe ở những khu nhà trọ, cửa hàng, quán ăn dù có nơi đậu xe nhưng lại không có người trông coi, không có hợp đồng bằng văn bản hay phiếu giữ xe giao cho khách hàng14:30 GMT+7, Thứ Ba, 06/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
5700Chia sẻ