'Đợi Kiều': Khi người trẻ làm cải lương cho khán giả trẻArticle thumbnail

'Đợi Kiều': Khi người trẻ làm cải lương cho khán giả trẻ

01/10/2023
10:55
'Đợi Kiều': Khi người trẻ làm cải lương cho khán giả trẻ
52:50
Tiểu phẩm “Cà phê không đường”: Bổn cũ
36:26
“Nhân vật tôi yêu”: Nhà thơ Trúc Phương ra mắt trường ca “Từ hai phía mặt trời" ở tuổi 72

- Vở cải lương thể nghiệm 'Đợi Kiều': Khi người trẻ làm cải lương cho khán giả trẻ - Tiểu phẩm “Cà phê không đường”: Bổn cũ - “Nhân vật tôi yêu”: Nhà thơ Trúc Phương ra mắt trường ca “Từ hai phía mặt trời" ở tuổi 72