Vina CHG nhận giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP. HCM năm 2023Article thumbnail

Vina CHG nhận giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP. HCM năm 2023

22/09/2023
00:00
Nội dung 0

Với nhiều nỗ lực trong đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chí xanh trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, Công ty Vina CHG đã vinh dự được nhận giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP. HCM năm 2023.