Tri thức nghề nông: Làm khuyến nông xuyên biên giớiArticle thumbnail

Tri thức nghề nông: Làm khuyến nông xuyên biên giới

15/02/2024
00:00
Tri thức nghề nông: Làm khuyến nông xuyên biên giới

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang cử nhiều đoàn cán bộ sang Campuchia thực hiện dự án khuyến nông, vừa giúp phát triển kinh tế, vừa thắt chặt mối quan hệ hữu nghị.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100