default-thumb-voh-radio-podcast

Triển khai buýt nhanh BRT hiện nay tại TP.HCM

PV PV Ông Hà Lê Ân – Phó giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM về Triển khai buýt nhanh BRT hiện nay tại TP.HCM Tin tức tổng hợp 06:00 GMT+7, Thứ Sáu, 19/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
4400Chia sẻ