Trò chuyện với doanh nhân tuổi Thìn nhân năm Thìn Article thumbnail

Trò chuyện với doanh nhân tuổi Thìn nhân năm Thìn

11/02/2024
02:44
@ Giao lưu DN Lê Thùy Linh - CEO DPfood ( Cung cấp nguyên liệu ngành F&B)
15:35
@ Giao lưu Đặng Dương Minh Hoàng - Giám đốc hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước

Trò chuyện năm Thìn với Lê Thùy Linh - CEO công ty DPfood và Đặng Dương Minh Hoàng - Giám đốc hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100