Trò chuyện với NS Trịnh Bảo Bàng về Tổ quốc tươi  đẹp (2/10/2023)Article thumbnail

Trò chuyện với NS Trịnh Bảo Bàng về Tổ quốc tươi đẹp (2/10/2023)

02/10/2023
00:00
Nội dung 0

Nhạc sĩ Trịnh Bảo Bàng tâm đắc viết về những ca khúc nói về tuổi trẻ, nói về sự nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển cho Thành phố ..