Trồng cam đỏ kết hợp nuôi cá cho hiệu quả bất ngờ Article thumbnail

Trồng cam đỏ kết hợp nuôi cá cho hiệu quả bất ngờ

30/11/2023
00:00
Trồng cam đỏ kết hợp nuôi cá cho hiệu quả bất ngờ.

Tại huyện Tư Trung (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), trồng cam đỏ tại khu vực nuôi cá không chỉ nâng cao chất lượng cây trồng, mà còn giúp tiết kiệm chi phí xử lý chất thải...