Dệt may Việt Nam trước những khó khănArticle thumbnail

Dệt may Việt Nam trước những khó khăn

14/11/2023
00:01
Dệt may Việt Nam trước những khó khăn

Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước những khó khăn do thị trường biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao, ... Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có khả năng thích ứng với sự biến động của thế giới.