Trùn quế giúp doanh nông khởi nghiệp thành côngArticle thumbnail

Trùn quế giúp doanh nông khởi nghiệp thành công

25/02/2024
01:34
@ Bản tin shopping
06:33
@ Bài Nông nghiệp hữu cơ: kiên nhẫn và giữ chữ tín
12:08
@ Phỏng vấn Lê Minh Vương - khởi nghiệp thành công với nghề nuôi trùn quế lấy phân bón cây.
27:30
@ Giá vàng nhảy múa

"Vương trùn quế" là cái tên mà những người đam mê về nông nghiệp tuần hoàn thường nhắc tới khi nói về chàng trai Lê Minh Vương - Giám đốc dự án GC PLUS, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100