default-thumb-voh-radio-podcast

VN đóng góp lớn vào an ninh lương thực KV Châu Á - TBD

Hầu hết các loại nông sản khác của Việt Nam đều giữ vững được sản lượng hoặc đạt sản lượng tăng cao so với các năm trước, như: hồ tiêu, điều, cà phê, chè, trái cây… vẫn duy trì và tăng lượng xuất khẩu07:00 GMT+7, Chủ Nhật, 09/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
6100Chia sẻ