default-thumb-voh-radio-podcast

Phỏng vấn bà Phạm Phương Thảo

Nhìn lại kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và dự báo cho thời gian tới17:45 GMT+7, Thứ Hai, 02/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9700Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:55

Có thể nói Đảng bộ TPHCM đã khởi đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 với muôn vàn khó khăn, chưa có tiền lệ với nhiều thách thức đặt ra. Nhưng Đảng bộ Thành phố đã xác định đúng và trúng các chủ trương, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh vượt qua khó khăn thách thức.