default-thumb-voh-radio-podcast

Tư tưởng của Bác Hồ về chủ quyền biển đảo

- Tư tưởng của Bác Hồ về chủ quyền biển đảo. - Chia sẻ từ nhà thơ Lương Hữu Quang xung quanh tập trường ca “Nơi khôn thiêng của biển”.21:00 GMT+7, Thứ Ba, 08/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
8800Chia sẻ