default-thumb-voh-radio-podcast

Tư tưởng của Bác về tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. - Chia sẻ từ nhà thơ Lê Tú Lệ và nhạc sĩ Lê Văn Lộc xung quanh cảm xúc sáng tác ca khúc “Con tàu năm ấy”.21:00 GMT+7, Thứ Ba, 29/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
2800Chia sẻ