Tuyên dương 14 gương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023Article thumbnail

Tuyên dương 14 gương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

06/01/2024
02:00
Tuyên dương 14 gương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Đây là danh hiệu cao quý do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tổ chức tuyên dương các tấm gương điển hình trẻ có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của Thành phố.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100