default-thumb-voh-radio-podcast

Quận 11 hướng đến nền hành chính hiện đại

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với hình thức Tin đồ họa; Ứng dụng mã QR code khi thực hiện triển khai các văn bản đến người dân…và mới đây là mô hình Quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt.18:00 GMT+7, Thứ Sáu, 16/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4300Chia sẻ