Ứng dụng “BUTL" giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu biaArticle thumbnail

Ứng dụng “BUTL" giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia

30/11/2023
01:00
Ứng dụng “BUTL" giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia

Ứng dụng “BUTL - Bạn Uống tôi Lái”ra đời từ sự sáng tạo của kỹ sư xây dựng Trần Nhật Trường, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, khi có thể giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100