Hành trình nâng tầm đổi mới sáng tạo của TPHCMArticle thumbnail

Hành trình nâng tầm đổi mới sáng tạo của TPHCM

24/09/2023
15:00
Hành trình nâng tầm đổi mới sáng tạo của TPHCM. Khách mời: - Ông Nguyễn Việt Dũng- giám đốc Sở KH-CN TPHCM - Ông Trần Duy Hào- Fouder-& CEO StarGlobal 3D - người vừa nhận giải nhì Giải thưởng sáng tạo TPHCM với giải pháp Hệ sinh thái chuyển đổi số "web/app tương tác thông minh 3D/360"

-Tọa đàm cùng: -Ông Nguyễn Việt Dũng- giám đốc Sở Khoa học – công nghệ TPHCM -Ông Trần Duy Hào- Fouder-& CEO StarGlobal 3D- người vừa nhận giải nhì Giải thưởng sáng tạo TPHCM

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100