Ứng dụng công nghệ phát triển du lịchArticle thumbnail

Ứng dụng công nghệ phát triển du lịch

23/11/2023
00:00
Du lịch thông minh là xu thế tất yếu. Nhằm nâng cao chất lượng điểm đến du lịch, cần phải xây dựng h

Du lịch thông minh là xu thế tất yếu. Nhằm nâng cao chất lượng điểm đến du lịch, cần phải xây dựng hệ sinh thái đa chiều cho hoạt động kinh doanh du lịch thông qua việc tận dụng tối đa công nghệ