default-thumb-voh-radio-podcast

Ứng phó với "thao túng tâm lý"

-Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm chia sẻ tình huống " thao tứng tâm lý" trong gia đình -Nhỏ to tâm sự: Con ước ao được một lần mẹ đi họp phụ huynh -Góc khỏe đẹp : phòng tránh và điều trị nấm da chân mùa mưa21:30 GMT+7, Thứ Năm, 29/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
3000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:02:00

-Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm chia sẻ tình huống " thao túng tâm lý" trong gia đình

00:36:48

Nhỏ to tâm sự: Con ước ao được một lần mẹ đi họp phụ huynh

00:46:00

Góc khỏe đẹp : phòng tránh và điều trị nấm da chân mùa mưa