Vai trò của Tuổi trẻ trong công tác giáo dục trên nền tảng MXHArticle thumbnail

Vai trò của Tuổi trẻ trong công tác giáo dục trên nền tảng MXH

23/11/2023
19:09
Vai trò của Tuổi trẻ trong công tác giáo dục trên nền tảng MXH

Thanh niên – những tri thức trẻ cần xác định việc sử dụng mạng xã hội không chỉ là để vui chơi, giải trí mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng thế hệ trẻ có ý thức công dân