default-thumb-voh-radio-podcast

Vải và nhãn tươi Việt Nam "rộng đường" vào Singapore

Theo số liệu của Cơ quan quản lý Doanh nghiệp Singapore, năm 2022, Singapore nhập khẩu quả vải tươi, đạt kim ngạch 6,78 triệu SGD; nhập khẩu quả nhãn tươi, đạt kim ngạch hơn 4,6 triệu SGD.16:00 GMT+7, Thứ Tư, 07/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
17900Chia sẻ