Vận dụng Nghị quyết 98 tháo gỡ vướng mắc nhà ở xã hộiArticle thumbnail

Vận dụng Nghị quyết 98 tháo gỡ vướng mắc nhà ở xã hội

11/12/2023
30:00
Trong ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 13, HĐND TP khóa 10.

Trong ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 13, HĐND TP khóa 10 đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016- 2025.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100