Vấn nạn tung tin giả trên mạng xã hội ngày càng phức tạpArticle thumbnail

Vấn nạn tung tin giả trên mạng xã hội ngày càng phức tạp

03/12/2023
24:30
Câu chuyện truyền thanh: cạm bẫy không lối thoát...

Thời gian qua, tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và đang diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng....