Vành đai 3 TPHCM hiện nay ra sao?Article thumbnail

Vành đai 3 TPHCM hiện nay ra sao?

21/10/2022
00:00
Nội dung 0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM thông tin về việc thực hiện Vành đai 3 đoạn qua TP.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100