Việt Nam cần chủ động đối phó với áp lực từ thuế carbonArticle thumbnail

Việt Nam cần chủ động đối phó với áp lực từ thuế carbon

23/02/2024
02:00
Việt Nam cần chủ động đối phó với áp lực từ thuế carbon

Biện pháp đánh thuế carbon với hàng hóa nhập khẩu đang ngày càng được quan tâm tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100