Việt Nam cung cấp hạt tiêu lớn thứ 2 tại Trung QuốcArticle thumbnail

Việt Nam cung cấp hạt tiêu lớn thứ 2 tại Trung Quốc

28/02/2024
00:00
Việt Nam cung cấp hạt tiêu lớn thứ 2 tại Trung Quốc

Tin tức từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, ước tính xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1-2024 đạt 20.000 tấn, trị giá 79 triệu USD, giảm 1,4% về lượng, nhưng tăng 1,9% về trị giá so với tháng 12-2023.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100